Vaaralliset kaasulaitteet pois kesämökeiltä

15. juli 2013

Kesämökkien vanhat nestekaasulaitteet aiheuttavat vuosittain useita onnettomuuksia, kuten tulipaloja, räjähdyksiä ja häkämyrkytyksiä.

Kaasuonnettomuuksissa on kuollut keskimäärin 2 - 4 ihmistä vuodessa. Turvallisuus- jakemikaalivirasto (Tukes)
kehottaa poistamaan käytöstä vanhat ja turvallisuudeltaan puutteelliset kaasulaitteet. Tukesin turvallisuusinsinöörit kiertävät heinäkuussa Vaasan seudun kesämökeillä yhdessä pelastusviranomaisten kanssa tarkastaen kaasulaitteita sekä opastaen kuluttajia niiden turvalliseen käyttöön.


Tukesin turvallisuusinsinöörit Seppo Huttunen ja Mikko Ojala kiertävät jo seitsemättä kesää eri puolilla Suomea tarkastamassa loma-asuntojen kaasulaitteita yhdessä pelastusviranomaisten kanssa. Aikaisempina vuosina kierroksia on tehty pääasiassa Itä- ja Keski-Suomessa,
nyt kohteena on Vaasan seutu. Seppo Huttusen mukaankesämökeiltä löytyy valitettavan paljon 1960- ja 70-luvulla hankittuja kaasulaitteita, joiden käyttö ei ole enää turvallista.
– Vanhojen kaasuliesien keittopolttimissa ei useinkaan ole liekinvarmistinta, joka katkaisee kaasun tulon, jos liekki sammuu itsestään, Huttunen varoittaa. Liekinvarmistin on ollut pakollinen varuste kaasulaitteissa jo yli 30 vuotta, ja se lisää olennaisesti laitteiden turvallisuutta.
Vanhoista kaasulämmittimistä saattaa puuttua hiilidioksidivarmistin, mikä lisää häkämyrkytysriskiä. – Häkää voitulla huonosti hoidetuista ja viallisista kaasulaitteista, kuten liesistä, jääkaapeista ja lämmittimistä. Pienikin häkäpitoisuus useamman tunnin aikana, esim. yöllä, voi olla terveydelle vaaraksi.
Huttunen muistuttaa myös laitteiden huollon ja kunnossapidon tärkeydestä. Tarkastuskäynneillä on löytynyt kaasulaitteita, joiden kunnossapito on pahasti laiminlyöty. Laitteet pitäisi huoltaa 3 - 5 vuoden välein. Paineensäädin on hyvä vaihtaa 10 vuoden ja kaasuletku noin
5 vuoden välein. Vanhojen kaasulaitteiden huolto kannattaa jättää hyväksytyille kaasuasennusliikkeille. Luettelo löytyy täältä.
Kaasulaitteiden käytössä on lisäksi muistettava: – Riittävä ilmanvaihto. Kaasulaitteet tarvitsevat palamisilmaa. Jos sitä ei ole riittävästi, syntyy häkää. Tämän vuoksi esimerkiksi mökin ilmanvaihtoaukkoja ei pidä tukkia. – Käyttö- ja huolto-ohjeiden noudattaminen. Laitteiden vuosihuoltoon kuuluu polttimien puhdistus, liitosten tiiviyden tarkistus sekä letkun kunnon tutkiminen. – Kesämökeille, joissa on käytössä kaasulaitteita tai tulisija, kannattaa hankkia palovaroittimen lisäksi häkävaroitin.

Lisätietoja:
turvallisuusinsinööri Seppo Huttunen, puhelin 010 6052 471
turvallisuusinsinööri Mikko Ojala , puhelin 010 6052 427
sähköpostit: etunimi.sukunimi@tukes.fiTUKES
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) suojelee ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä. Tukes edistää monialaisesti
teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta. Tukes valvoo toimialojensa tuotteita, palveluita
ja tuotantojärjestelmiä ja toimeenpanee niihin liittyvää lainsäädäntöä. Tukesissa työskentelee noin 200 henkilöä, päätoimipaikat ovat
Helsinki ja Tampere.


Yhteystiedot
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto(Tukes), Helsinki
PL 66 (Opastinsilta 12 B)
00521 HELSINKI
(Pasilan virastokeskus)
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto(Tukes), Tampere
Kalevantie 2
33100 TAMPERE
(Technopolis Yliopistonrinne)
Puhelin(vaihde) 010 6052 000 Palvelunumero 010 1952 000 (hinnat)
Sähköpostiosoitteet
etunimi.sukunimi@tukes.fi
kirjaamo@tukes.fi
Avoinna (ma–pe) klo 8.00–16.15
Verkkolaskut
OVT-tunnus: 003710212779
Operaattori: Itella Information Logistics Oy
Paperilaskut
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
PL 96198
01051 LASKUT


Onko tämä artikkeli hyödyllinen? 

Jaa tämä: